Vad är mitokondrier

Mitokondrier är små sk organeller (organ inne i cellerna). De finns i varierande mängd i nästan alla celler i hela kroppen.  Antal mitokondrier i en cell beror på vilken typ av cell det är. Vissa celler innehåller tusentals eller tiotusentals mitokondrier. Antal mitokondrier ökar i cellen när den behöver mycket energi, t ex vid fysisk träning.

Mitokondrierna kallas för cellernas kraftverk, eftersom det är här näring och syre omvandlas till energi som cellerna kan använda. Det sker i en process som kallas för den mitokondriella andningskedjan. Förutom att skapa energi till cellerna har mitokondrierna som uppgift att kontrollera cellldelning och celldöd.

Mitokondrierna är små, ca 0,5 – 1 mikrometer. De är uppbyggda av två membran, det inre har veck, vilket ger en större yta där kemiska reaktioner kan ske.

Mitokondrier är också speciella på det sättet att de har ett eget DNA. Mitokondrie DNA förkortas ofta mtDNA. mtDNA ärvs från mamman.

Man tror att mitokondrien från början uppstod i en bakterie.